itosz logo

Intelligens Társadalomért Országos Szövetség

Az Intelligens Társadalomért Országos Szövetség 1999-ben jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse és támogassa az információs társadalom értékeinek hazai elterjedését. E célkitűzésen belül elsősorban a közigazgatás, egészségügy és információbiztonság területeire fókuszált, tevékenysége során közvetítő szerepet töltött be a szektor szereplői között. A szervezet többször újra definiálta céljait, az önkormányzatok jogszabályi rendelkezésből fakadó kiválása után megújult tevékenysége során a különböző társadalmi csoportok élethelyzetét pozitívan befolyásoló, gazdasági lehetőségeit növelő fejlesztések képviselete került fókuszába.

Az ITOSZ tevékenységét nonprofit jelleggel, közhasznú tevékenység formájában látja el, legfőbb szervei a Közgyűlés és az Elnökség. Az egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzéseivel egyetért, továbbá az alapszabályban foglaltakat elfogadja.

Alapvetés

Az ITOSZ alapvetése szerint az intelligensen szerveződő társadalomban mind az önkormányzati és az állami közszolgáltatások, mind pedig a versenyszféra szolgáltatásai a digitális technológia adta lehetőségekre épülnek, különös tekintettel az információk elektronikus elérhetőségére, ügyek elektronikus intézésére, az ügyfél elektronikus azonosítására és az elektronikus fizetésre, továbbá mindig olyan megoldásokat valósítanak meg, amelyek az ügyfél kényelméről élethelyzetére figyelemmel a lehető legteljesebben gondoskodnak. Ezen alapvetés felismerése, terjesztése és kiteljesedése érdekében széles társadalmi körben van szükség ismeretterjesztésre, képzésre, kompetenciák fejlesztésére.

Az ITOSZ célja

Az ITOSZ minden rendelkezésére álló erőforrásával hozzá kíván járulni annak eléréséhez, hogy a magyar állampolgárok életét hatékonyan szervezett, korszerűen kialakított és élethelyzetükre tekintettel levő szolgáltatások tegyék könnyebbé és a szolgáltatások használatához szükséges információkat, ismereteket és készségeket megszerezhessék, bővíthessék.

Az ITOSZ céljai érdekében

  • Támogatja az önkormányzatokat azon törekvéseikben, hogy korszerűsítsék működésüket, különös tekintettel a helyi szolgáltatások modernizációjára, a helyi elektronikus ügyintézés fejlesztésére, a települések közötti jó gyakorlatok átadására.
  • Együttműködik a kormányzati intézményekkel az elektronikus ügyintézés kiterjesztésére, a közigazgatás működésének korszerűsítésére, fejlesztésére irányuló stratégiák, projektjavaslatok kidolgozásában és megvalósításában.
  • Előmozdítja és támogatja a Magyarországon történő vállalkozás indításának akadálymentesítését, különös tekintettel az egyablakos, személyes megjelenést nem igénylő ügyintézési formákra.
  • Törekszik a digitális írástudatlanság csökkentésére, ennek érdekében részt vállal az ismeretterjesztésben, valamint a digitális tananyagok fejlesztésében.
  • Erősíti közvetlen egyeztetésekkel és szakmai rendezvényekkel az államigazgatás és a civil szféra közötti kapcsolatokat.
  • Kiáll a nyílt forráskódú szoftverek használatáért, nemcsak a gazdaságossági szempontokat figyelembe véve, hanem a független, részben közösségi jellegű fejlesztésben rejlő társadalmi előnyök miatt is.
  • Fontosnak tartja az informatikai és információbiztonsági tudatosság terjesztését.
ITOSZ | Intelligens Társadalomért Országos Szövetség